Løo- Fra fjøs til selskapslokale

Løo blir i dag brukt til konsert- og selskapslokale. Den har kapasitet til et par hundre gjester med salong i fjøsen, toalett i grisebingene, garderobe i stallen og vinsmaking i møkaskuten.

Historien

Gjestgiveriet i Bekkjarvik var ikke bare basert på overnatting, handel og fiske. Gårdsdrift med 12-14 kyr, stut og hest hørte også med. Vi finner fortsatt spor etter jordbruket i Bekkjarvik, som «Løo» fra 1910.

Innvendig kan man i dag se rester av en eldre løe fra 1600-1700- tallet i takkonstruksjonen. Gårdsdriften hadde arbeid til 8-10 personer inkludert gårdsgutter, budeie og sveiser. Den kraftige økonomiske utviklingen i Norge etter 2.verdenskrig førte til at mange små gårdsbruk ble nedlagt i 1950-årene, og i 1950 ble husdyrene i Bekkjarvik slaktet. «Løo» ble stående tom og mørk i mange år.

I 2008 ble bygningen sikret og restaurert til det bruket vi kjenner til i dag.

For deg som er turglad

Det finnes flere fine turer i områdene rundt Bekkjarvik

Kanskje du også vil like disse opplevelsene?

Se alle opplevelser

Har du ris eller ros, eller forslag til aktivitet i Bekkjarvik?

Til toppen