Historien om Bekkjarvik

Bekkjarvik har i flere hundre år vært kjent som en god havn for både norske og utenlandske skip som seilte til og fra Bergen. Allerede på 1600-tallet er «Beckerwyc» (Bekkjarvik) oppført i internasjonale kart, sammen med ankringsplassen «Rotholm» (Raudholmane).

Bekkjarvik på starten av 1900-tallet

Videre i historien finner man kongebrev fra 1736, hvor Bekkjarvik er nevnt som en god havn og skip kunne fortøye i store jernringer som var slått opp på land.

At Bekkjarvik for alvor ble satt på kartet på 1600 -1700-tallet kan forklares med at Kong Christian IV kom med krav om at det skulle organiseres bedre forhold for de reisende der man kunne få «mad, øll, samt natteleye og logement».

På denne tiden var det nødvendig med privilegiebrev og byborgerskap for å drive handel. Dette gav en stor konkurransefordel for Bekkjarvik og andre handelssteder som var i besittelse av privilegiebrev.

Da det ble åpnet for fri konkurranse, og ferden på kysten ble effektivisert med dampskip, ble det vanskeligere for handelstedene langs kysten å opprettholde driften. Dette førte til flere nedleggelser.

Bekkjarvik i dag

Dette til tross, er Bekkjarvik fremdeles i full aktivitet. En medvirkende årsak til dette er fiskeriet, men en like viktig årsak er det gode samarbeidet som er etablert i lokalbefolkningen i Bekkjarvik. Gjestgiveriet er styrt med stødig hånd av familien Johannessen, samtidig som Bekkjarvik Torg huser mange lokale butikkeiere. På denne måten kan vi også i dag drive turisme, gjestehavn og handelssted.

Du er hjertelig velkommen til å besøke denne historierike bygda, og utforske blant annet båtmuseum, kongegrav og en nydelig atmosfære som folk før deg har nytt i flere hundre år.

Internasjonale kart fra 1600-tallet
Bekkjarvik i dag
Til toppen